วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แจ้งการสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2554

ขอแจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลโนนทองทุกคนให้ทราบ เรื่องการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2554 ณ.สนามสอบ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาาย ในวันที่ 17-18 กันยายน พศ. 2554